25 lat w służbie pracowników

Ponad 500 osób, członków Związku Zawodowego Górników w Polsce oraz zaproszonych gości  wzięło udział w jubileuszowych obchodach 25-lecia Związku. Rudzka hala  MOSiR – pamiętająca czasy pierwszego zjazdu ZZG w Polsce w 1993r wypełniła się związkowcami wszystkich środowisk naszej organizacji.

Świąteczny nastrój jeszcze bardziej podkreślał wystrój sali i spotkanie wielu pokoleń członków związku, którzy mieli okazję porozmawiać i podzielić się swoimi wspomnieniami. ZZG w Polsce to dzisiaj prężna, największa branżowa organizacja związkowa działająca w polskim górnictwie węgla kamiennego, soli, siarki, innych surowców i między innymi  energetyki i zaplecza górniczego.  25-lecie to w małżeńskim nazewnictwie srebrne gody. Podobnie, jak dla małżonków tak dla związku, to okres burzliwego rozwoju. To permanentny czas walki o prawa pracowników. To trudny czas przeobrażeń na górniczej i gospodarczej scenie Polski. A tym samym wymagający od związku zawodowego wiele odwagi i siły.

15 grudnia w Rudzie Śląskiej podczas  jubileuszowej Centralnej Akademii Barbórkowej nie zabrakło ludzie władzy i polityki. Przybyli przedstawicieli sejmu, prezydenta, rządu, władz wojewódzkich, samorządowych, kościelnych oraz górniczych spółek i instytucji działających na rzecz górniczej branży, oraz OPZZ i innych organizacji związkowych, którzy składali  rocznicowe i barbórkowe gratulacje podkreślające siłę i rangę ZZG w Polsce oraz partnerstwo we wzajemnych relacjach.  Gratulacji i wspomnień nie było końca. Wszyscy czuliśmy się jak w jednej rodzinie. Obecni byli również gospodarze miejsca jubileuszu: prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic  i Dorota Tobiszowska – radna Rady Miasta.

Podczas uroczystości  górniczych nie mogło zabraknąć dziesiątków sztandarów organizacji zakładowych oraz ceremonii  odznaczeń najbardziej zasłużonym pracownikom, a zarazem członkom Związku Zawodowego Górników w Polsce. Uhonorowano również instytucje, urzędy, spółki i firmy, w tym Ministerstwo Energii, OPZZ, PGG, JSW,  Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, LW Bogdanka, SRK, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj, PG Silesia, CSRG, czy Janka Kisielińskiego  założyciela związku. 

- 25 lat to kawał historii zapisanej swoją działalnością. 25 lat nade wszystko święto setek tysięcy naszych członków, którzy należeli i należą do naszego Związku – mówił  w trakcie jubileuszowej gali  Dariusz Potyrała  - przewodniczący Rady Krajowej. - 21 stycznia 1992r rozpoczął działalność  ogólnopolski  Związek Zawodowy Górników  w Polsce. 26 marca 1993r odbył się pierwszy zjazd, na tej hali (wówczas) kopalni Halemba, gdzie jesteśmy. Padły wówczas słowa pierwszego przewodniczącego Janka Kisielińskiego: „Musimy przewidywać i wyprzedzać w naszej działalności wszystkie poczynania antygórnicze, a zbiorowa mądrość i nasza mobilność związkowa oraz jedność górnicza stanie się orężem w walce o utrzymanie miejsc pracy”. - Ta zbiorowa mądrość na przestrzeni ćwierć wieku pozwoliła nam  stworzyć wspaniałą rodzinę związkową – mówił przewodniczący Potyrała.  – Zapoczątkowana 25 lat temu  działalność  Związku  spowodowała,  że dzisiaj jesteśmy  jednym z liderów związkowych w wielu firmach w Polsce . Ta wysoka pozycja nie byłaby możliwa gdyby nie zaufanie naszych  członków i  partnerów społecznych – powiedział przewodniczący ZZG w Polsce. Jednocześnie zapewnił o współpracy i chęci dzielenia się doświadczeniem ze wszystkimi organizacjami należącymi do OPZZ oraz  ze wszystkimi  na wzór motta: Zawsze razem.

Przewodniczący ZZG w Polsce przypomniał również barbórkowy apel ministra energii  Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego o wskazanie mu dwóch  miejsc na wydobycie  węgla i kopalnie. – Panie ministrze, wskazujemy te złoża: Dębieńsko, Makoszowy, Krupiński, Nowa Ruda – mówił Potyrała. Podczas swojego przemówienia  Przewodniczący Związku zaapelował również do pracodawców nie tylko o nowe inwestycje, unowocześnianie parku maszynowego czy poprawę warunków pracy, ale i zadbanie o bieżące sprawy, jak choćby o wzrost wynagrodzeń.

W imieniu organizacji zrzeszonych w OPZZ podziękowania złożył przewodniczący Jan Guz. Dziękował w swoim  wystąpieniu za 25-letnią służbę obrony praw pracowniczych. – Kiedy nie ma pracy jest źle – mówił przewodniczący Guz. – A kiedy jest praca  – jest wyzysk. Kapitał zawsze stara się wycisnąć jak najwięcej z robotnika – mówił przewodniczący OPZZ.  Życzył związkowcom odwagi w walce o prawa pracownicze, by mieć odwagę upominania się o godne wynagrodzenie i bezpieczne warunki pracy. 

W trakcie jubileuszowej gali przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Agnieszki Posłuszny - podopiecznej  Fundacji Rodzin Górniczych. Jubileuszowym obchodom towarzyszyła również specjalna  wystawa fotograficzną przedstawiająca  działania  ZZG w Polsce w obronie  pracownika przygotowana przez redakcję „Górnika”.

W drugiej części, biesiadnej jubileuszu nie zabrakło dobrej zabawy, humoru, konkursów i wspaniałych występów artystycznych oraz mnóstwa muzyki i tańca. Aby biesiadnicy nie osłabli, jak na barbórkowe spotkanie przystało, na stołach królowała golonka.

Tekst i foto: Jarosław Bolek

ZZG w Polsce serdecznie dziękuje wszystkim współpracującym przy organizacji jubileuszu, a  szczególnie PZU i Unii Brackiej, za wsparcie i pomoc.

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem