Porozumienia trzeba realizować

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej czekają aż zarząd zacznie realizować porozumienie podpisane w 2016r w obecności premier Beaty Szydło i ministra energii Krzysztof Tchórzewskiego dotyczące rozpoczęcia działalności spółki. Chodzi o odwieszenie zabranych uprawnień, gdy spółka będzie przynosić zysk.

Porozumienie Pracownicze, zawarte 19 kwietnia 2016 między zarządami Kompanii Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i związkami zawodowymi dawało zielone światło do utworzenia PGG. Tydzień później w obecności PREZES RADY MINISTRÓW, Pani Beaty Szydło oraz MINISTRA ENERGII, Krzysztofa Tchórzewskiego podpisano porozumienie między zarządami Kompanii Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej, inwestorami,  bankami, a związkami zawodowymi. Było to być albo nie być kopalń i pracowników. Miało ochronić wszystkich przed plajtą i masowym bezrobociem na Śląsku. Jednak wśród zapisów zarówno porozumienia pracowniczego, jak i tego z udziałem rządu znalazła się możliwość odwieszenie restrykcyjnych uzgodnień finansowych dla pracowników, w momencie pojawienia się zysku spółki. Mówił o tym punk C preambuły oraz punt 2 b  „porozumienia pracowniczego”  jak i punkt 5 treści porozumienia, który gwarantowali swoją obecnością, zarówno premier Szydło jak i minister Tchórzewski. - Czas więc powrócić do zapisów porozumienia i odciążyć pracowników, którzy wciąż ze swojej kieszeni płacą za restrukturyzację. Tym bardziej, że mimo mniejszego od zapowiadanego wydobycia węgla, zapowiada się niezły zysk – mówią nam związkowcy z ZZG w Polsce.  Jak ocenił prezes Tomasz Rogala, w wywiadzie w Radio Piekary, 10 listopada, zysk będzie lepszy od kilkudziesięciu milionów złotych netto. Należy zatem przewidywać, że będzie to wynik w setkach milionów złotych netto. Według wcześniej opublikowanych danych Polskiej Grupy Energetycznej, która należy do udziałowców PGG, po trzech kwartałach roku górnicza spółka (PGG) miała ponad  52 mln zł zysku netto. - Stąd i oczywistym staje się odwieszenie zawieszonej 14 pensji, co było zapisane w treści porozumienia z kwietnia 2016r – mówią „Górnikowi” związkowcy z ZZG w Polsce. Porozumień trzeba dotrzymywać. Nie dotyczy to tylko strony społecznej, ale również pracodawców i rządu ( jako reprezentanta właściciela) – dodają. Tym bardziej, że wszystkie wskaźniki mówią o dobrej i coraz lepszej kondycji  spółki . PGG - według informacji podanych przez PGE, w pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku osiągnęła 5,886 mld zł przychodów ze sprzedaży, osiągając 301 mln zł zysku na sprzedaży, 195 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) i 52 mln zł zysku netto.  W I półroczu br. PGG uzyskała 3,717 mld zł przychodów ze sprzedaży, osiągając 147 mln zł zysku na sprzedaży, 93 mln zł zysku operacyjnego ( EBIT) i 8 mln zł zysku netto. W samym tylko III kwartale br. PGG osiągnęła    2,169 mld zł przychodów ze sprzedaży. W trzecim kwartale br. PGG osiągnęła 147 mln zł zysku na sprzedaży, 102 mln zł zysku operacyjnego ( EBIT ) i 44 mln zł zysku netto.  Zysk EBITDA wypracowany przez PGG w pierwszych 9 miesiącach br. wyniósł, także według opracowania PGE, 1,174 mld zł (w I półroczu br. 708 mln zł, w samym III kwartale br. 466 mln zł).  W pierwszych 9 miesiącach br. PGG zainwestowała 822 mln zł, z tego 311 mln zł w III kwartale. 

Przypomnijmy, że PGG rozpoczęła działalność 1 maja 2016 roku. Powstała na części majątku Kompanii Węglowej ( 11 kopalń i 4 zakłady).  W kwietniu 2017 roku PGG przejęła kopalnie KHW. 

Pracownicy PGG czekają zatem na pozytywne oceny zespołu monitorującego ( składającego się z przedstawicieli rządu, zarządu spółki  i związków zawodowych) sytuację w spółce i odwieszenie nagrody rocznej 14 pensji za 2017r.

Jarosław Bolek

Porozumienie Pracownicze między związkami zawodowymi a zarządami Kompanią Węglową a Polską Grupą Górniczą 19 kwietnia 2016r.

Preambuła

Punkt. C:

Jednocześnie Strony akceptują, że konieczne jest monitorowanie sytuacji finansowej Polskiej Grupy Górniczej, aby ocenić sposób i zasady realizacji Biznesplanu. Na bazie prowadzonych ocen, Strony w dobrej wierze będą podejmować rozmowy w celu uzgodnienia możliwych w danym czasie do realizacji rozwiązań (z poszanowaniem zobowiązań umownych w stosunku do stron trzecich, w tym inwestorów), w tym w szczególności, w przypadku poprawy sytuacji finansowej pracodawcy rozwiązań przywracających, czasowo lub trwale, zawieszone niniejszym Porozumieniem uprawnienia, a w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej pracodawcy wynikających ze spadku cen węgla rozwiązań umożliwiających dalsze działania restrukturyzacyjne zmierzające do realizacji Biznesplanu;

Przedmiot Porozumienia:

Punkt 2 b

.. w przypadku pozytywnej opinii Zespołu wymienionego w § 1 ust. 3 wynikającej z oceny realizacji Porozumienia i wyprzedzającej realizacje założeń Biznesplanu, Strony Porozumienia podejmą decyzje o przywróceniu dodatkowej nagrody rocznej „14 pensji” lub jej części za 2017 r.

Porozumienie między zarządami KW SA, PGG a związkami zawodowymi, inwestorami i bankami zawarte 26 kwietnia w Katowicach W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ
w obecnościPREZES RADY MINISTRÓW, Pani Beaty Szydło oraz MINISTRA ENERGII, Pana Krzysztofa Tchorzewskiego.

Punkt 5  treści porozumienia :

Organizacje Związkowe, Kompania Węglowa oraz Polska Grupa Górnicza deklarują w stosunku do pozostałych Stron realizację zawartego w dniu 19 kwietnia 2016 r. porozumienia dotyczącego uprawnień strony społecznej („Porozumienie Pracownicze”), które przewiduje m.in. zawieszenie niektórych świadczeń pracowniczych oraz zasady współpracy stron przy utworzeniu Polskiej Grupy Górniczej oraz zasady udziału strony społecznej w monitorowaniu wyników finansowych Polskiej Grupy Górniczej oraz realizacji Biznesplanu.

 

 

 

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem