Pracownicy za strajkiem

90 proc. pracowników głosujących 7 grudnia, podczas referendum, opowiedziało się za strajkiem w ZEC Katowice S.A. Jeśli pracodawca nie zmieni stanowiska w kwestii wysokości podwyżki wynagrodzeń zapowiada się ostry protest.

W Zakładach Energetyki Cieplnej S.A. od lutego 2017 trwa spór zbiorowy o podwyżkę wynagrodzeń. Pracownicy spółki domagają się podwyżek w wysokości 500 zł brutto do płacy zasadniczej. W toku wielomiesięcznych negocjacji organizacje związkowe ZZG w Polsce i NSZZ „Solidarność”, które prowadzą ten spór w imieniu pracowników wykorzystały  wszelkie znane i dostępne prawem sposoby na uzyskanie od pracodawcy podwyżek na poziomie, który mógłby pozwolić zakończyć ten spór porozumieniem.

W wyniku tych działań pracodawca kilkakrotnie zwiększał kwotę proponowanej podwyżki, jednak jej ostateczny poziom, jaki przedstawił na zakończenie mediacji, zamyka się kwotą 64,60 zł. brutto na miesiąc (bez godzin nadliczbowych).

Przyjęcie tej propozycji powinno zdaniem pracodawcy zaspokoić roszczenia płacowe pracowników za lata 2017 i 2018r, a tak naprawdę za lata 2015 – 2018. Przypominamy bowiem, że od 15 października 2015r. (tj. od daty prywatyzacji) stawki osobistego zaszeregowania pracowników ZEC wzrosły zaledwie o 0,6%, (co zostało wprowadzone zamiast gwarantowanych UZP przeszeregowań indywidualnych).

Propozycja pracodawcy oznaczałaby, że pracownik, którego zarobek wynosi obecnie 3000zł. netto (a pracownik na stanowisku robotniczym, aby osiągnąć taki zarobek musi i to tylko w sezonie grzewczym przepracować 5/6 sobót, niedziel i świąt) otrzymałby miesięcznie 51zł. wzrostu netto.

Poziom ten w żaden sposób nie satysfakcjonuje pracowników. Ostatnie rozmowy płacowe z udziałem mediatora wyznaczonego przez resort pracy odbyły się 22 listopada i zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Kiedy więc nic nie dały mediacje,7 grudnia przeprowadzono referendum strajkowe we wszystkich wydziałach spółki. Wynik jasno pokazał, że pracownicy mówią: „nie” propozycjom znikomych podwyżek.

Frekwencja w referendum wyniosła 77,88%, w głosowaniu wzięło udział 250 pracowników spośród 321 pracowników jakich wykazał pracodawca na przekazanych związkom zawodowym listach. Za strajkiem opowiedziało się 225 co stanowi 90% głosujących. Przeciw głosowało 22 pracowników, 3 pracowników oddało głosy nieważne (nie wskazując żadnej odpowiedzi na pytanie, bądź zakreślając obie opcje odpowiedzi). W każdym z wydziałów („Kazimierz”, „Juliusz”, „Niwka - Modrzejów”, „Mysłowice”, „Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”, „Wesoła”, Biuro Zarządu „Śląsk”, „Szopienice”), frekwencja znacznie przekraczała wymagane 50% i w każdym wydziale większość pracowników odpowiedziała TAK na pytanie referendalne.

Trzeba również przypomnieć, że w 2016 roku w ZEC wprowadzono program dobrowolnych odejść, z którego skorzystało ok. 100 osób, czyli 25 proc. załogi. - Zarobki w firmie są niskie. Po wynikach referendum przyszedł czas na działania protestacyjno strajkowe. Związki zawodowe postarają się tak je kształtować, aby protest był jak najdotkliwszy dla pracodawcy, a jak najmniej uciążliwy dla pracowników – mówi „Górnikowi” Arkadiusz Siekaniec – przewodniczący ZZG w Polsce w ZEC S.A. I dodaje: scenariusze są już opracowane, jednak za wcześnie na ujawnianie szczegółów. Jeśli wynik referendum nie przekona pracodawcy do zmiany stanowiska, wkrótce może być o ZEC-u naprawdę głośno – ostrzega lider związkowy.

11 grudnia ZZG w Polsce  powołano  Sztab Protestacyjno – Strajkowy w ZEC S.A. Od 13 grudnia wszystkie wydziały ZEC S.A. („Kazimierz”, „Juliusz”, „Niwka - Modrzejów”, „Mysłowice”, „Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”, „Wesoła”, „Śląsk”, „Szopienice”, Biuro Zarządu) zostaną oflagowane (flagi, banery). Zaś od  15 grudnia Sztab Protestacyjno - Strajkowy ogłasza Pogotowie Strajkowe we wszystkich wydziałach spółki.

Jarosław Bolek 

W dniu 1 września 2015 KHW S.A. oraz DK Energy Polska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100% akcji spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice S.A. Od 16 października 2015 roku, DK Energy Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem ZEC S.A. w Katowicach.

Podstawą działalności ZEC S.A. jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii cieplnej w postaci gorącej wody i pary, przeznaczonej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz potrzeby technologiczne kopalń i innych zakładów produkcyjnych.

ZEC S.A. posiada 10 Wydziałów produkujących i przesyłających energię cieplną głównie za pośrednictwem własnych sieci.

(Źródło: zec.katowice.pl)

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem