„Kobyłka u płota i cukier”

W styczniu tego roku po wielomiesięcznych negocjacjach zakończył się spór zbiorowy o płace w katowickim ZEC S.A. Na mocy kończącego spór porozumienia min. wdrożono od 1 stycznia 2018 podwyżki wynagrodzeń za tzw. „dni czarne”, wypłacono jednorazową wypłatę tytułem rekompensaty za brak podwyżek w 2017r., oraz ustalono, że strony obowiązującego w ZEC zakładowego układu zbiorowego pracy przystąpią do prac nad modernizacją treści układu.

Cóż, „słowo się rzekło, kobyłka u płota…” - strony układu podjęły trud zmiany jego zapisów. Po dwóch i pół roku jakie upłynęły od prywatyzacji, w trakcie których dialog społeczny w tej firmie, był bardziej monologiem „głuchego” pracodawcy, strony stanęły przed wyzwaniem odbudowania wzajemnego zaufania oraz szacunku i to w ogniu trudnych merytorycznych rozmów.

Trudno dziś wyrokować na ile to się uda, jednak  pierwsze półrocze 2018 ocenić należy w tym zakresie na plus.

Stronom udało się ustalić zasady współpracy i przejść przez pierwszy etap prac nad modernizacją układu.

Pracownicy dokonali opisu typowych stanowisk pracy występujących w ZEC. Z pewnością dopomógł w tym przygotowany przez związki zawodowe specjalny poradnik, dzięki któremu opisywania swojej pracy można było dokonać w sposób bardziej usystematyzowany i konkretny.

Na bazie stworzonych przez pracowników opisów tzw. „zespół projektowy”, w którego składzie oprócz przedstawicieli firmy zewnętrznej i pracodawcy, pracowało po dwóch przedstawicieli każdej organizacji związkowej, pracując od połowy lipca, wypracował kryteria wyceny stanowisk pracy. Następnie zespół ten według przyjętych kryteriów dokonał wyceny większości stanowisk występujących w firmie.

Dalsze prace nad modernizacją układu będą kontynuowane po okresie wakacyjnym. Czy zostaną one zakończone wprowadzeniem zmian do układu? Trudno dziś wyrokować. Jak podkreślają wszyscy biorący udział w tych pracach w dużej mierze zależy to od tego ile właściciel „dosypie cukru” do „wspólnej cukiernicy” jaką jest fundusz płac ZEC S.A.

Ze swej strony chciałbym zapewnić Pracowników ZEC, że przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do układu organizacje związkowe przeprowadzą z Wami szeroką konsultację. Na obecną chwilę układ się nie zmienił i obowiązuje w pełnym zakresie.

Naturalnym jest, że wszelkie zmiany budzą niepokój pracowników, pamiętajmy jednak, że jak mawiają na szkoleniach z tzw. „zarządzania zmianą” cytując Heraklita z Efezu: "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Rolą związków zawodowych jest zadbanie, aby nie była to zmiana na gorsze.

Arkadiusz Siekaniec – wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZZG w Polsce

Cookies

Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem